paginti

1 pagiñti, pàgena, pàginė tr. 1. pavaryti, išvyti: Pati vyrą pagiñs J. Pagink šalin visas piktąsias dvasias srš. | prk.: Paginė kelią (nuvarė, nuleido sniegą), ir gavau arkliu varina eiti Šts. 2. pavyti: Kartais ir karvė kiškį pagena J.Jabl. Pasisakė, kad nebepaginė pabėgusių BsPII83. Aš tave pagiñsiu, tu iš manęs neišbėgsi Vkš. Pagink ir paduok jam gromatą J. | prk.: Ką darysi bėdos pàgintas?! Pd. | refl. tr.: Greitesnio nepasiginsiu . 3. kiek pavaryti gyvulius: Paginiau [avis] tolyn par vieškelį, ėjo nuėjo Skr. 4. pabaigti: Būtų paginęs aukštą mokslą, kad būt nemiręs Šts. \ ginti; antginti; apginti; atginti; daginti; įginti; išginti; nuginti; paginti; parginti; perginti; praginti; priginti; suginti; užginti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • paginti — pagiñti vksm. Pagiñk gývulius kiek toliaũ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • paginti — 2 pagìnti, pàgina, pagynė tr. 1. nuvarginti, paalsinti, nuslėgti, nugulėti: Ot sunkūs kailiniai, kad net pečius pagynė Srj. Pagyniau kojas nuo tų aukštų batų Ldvn. Tai pagynė kojas, iki užlipau prieš šitą kalnelį Šn. Ar tau dar nepagynė rankų?… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pagintis — pagintìs (dz.) sf. (3b) Lp didelis nuovargis: Nuo karščio tai tik pagintìs žmogų paima Lš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pagynioti — pagỹnioti iter. 2 paginti 3: 1. Pagỹniok, kad nebgertų arielkos J. Nėkas nepagỹniojo, važiavo ant operacijos ir pasipjaudino Šts. 2. iter. 2 paginti 4: Pagỹniok bulbienę, aš lėksu miltų Užv. gynioti; apgynioti; atgynioti; įgynioti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antginti — 1 antgiñti, añtgena, añtginė (ž.) tr. 1. užvyti ką ant ko nors: Šuo katę ant trobos añtginė Vvr. 2. pavyti: Į kalną belipančią mane añčginė Vkš. ginti; antginti; apginti; atginti; daginti; įginti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apginti — 1 apgiñti, àpgena, àpginė tr. 1. J aplenkti. 2. į kurią nors vietą daugelį gvvulių privaryti: Ganyklą avimis apgiñti, avis ant ganyklos varyti, giñti KI229. Apginė karvėms visus mano padaržius ir nuganė Šts. 3. išginti gyvulius anksčiau už… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apginti — 2 apgìnti, àpgina, apgynė tr. 1. išsaugoti, atremti puolimą: Klesti žemė, kurią mūsų rankos apgynė rš. Apgynė tėvynę nuo interventų sp. Apìgina Slm. | Aš apgyniau aną nuo vilko J. Papievis, nušokęs nuo prieklėčio, apgynė Puodžiūną nuo šuns… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atginti — 1 atgiñti, àtgena, àtginė tr. 1. nuo savęs tolyn nuvaryti: Kad aną šalin nuo savęs atgeni, jis apent grįžta pas tavęs P. 2. refl. atsivyti: Oniukė prikrito prie žemės pasiklausyti, bene atsigena BsPII83. 3. į kurią nors vietą nuvaryti gyvulius …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atginti — 2 atgìnti, àtgina, atgynė tr. DŽ 1. atremti puolimą: Galvijus nuo javų, neprietelius nuo tėviškės atgìnti KI35. Led atgyniau šunis nuo jojo J. | prk.: Ligą atgìnti KII325. Ugniagesiai atgynė mano namą BŽ340. | refl.: | Padavė jam skepetaitę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • daginti — 1 ×dagìnti, dàgena, dàginė (hibr.) tr. visiškai pavyti: Vagį bėgantį giniau giniau ir nedaginiau J. ginti; antginti; apginti; atginti; daginti; įginti; išginti; nuginti; paginti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.